LOADING...

Có thể tải video về để học cho tiện không, vì không phải lúc nào cũng vào mạng được?Các video bài giảng tại MUNDO đều không thể tải về được.

 

Tuy nhiên, các khóa học được thiết kế để bạn có thể học trên mọi phương tiện, chỉ cần có điện thoại kết nối Internet là bạn đã có thể học dễ dàng trên Mundo.